يکشنبه 25 فوریه 2018 (Hamburg)
فجــر 05:23
طلوع افتـاب 07:17
ظهــر 12:33
عصـــر 15:12
مغـرب 18:15
عشــاء 19:16
نیمه شب 23:35
صفحه اصـلی :: مجـله الفجــر

مجـله الفجـر

 
 
مجله الفجر  و  مجله سلام کیندر ( مخصوص کودکان و نوجوانان )
هر سه ماه به زبان آلمانی  توسط  مرکز اسلامی هامبورگ منتشر می گردد.

مجلهء الفجر که حدود 30 سال است توسط مرکز اسلامی هامبورگ انتشار می یابد ، شامل موضوعات مختلف از جمله : مقالات ادبی در رابطه با مباحث دیالوگ بین ادیان و اینتگراسیون ، مباحث اعتقادی ، فلسفی ، عرفانی و دیگر ابعاد جهان بینی اسلامی ، ترجمهء بخشهایی از تفسیر المیزان ، کتب تازه انتشار یافته مرکز اسلامی هامبورگ ، اخبار مسلمانان در اروپا و گزارشی از فعالیت های مرکز اسلامی هامبورگ می باشد .
 
 مجلهء سلام کیندر که مخصوص کودکان و نوجوانان
 می باشد نیز شامل موضوعات مختلفی از قبیل : داستانهایی پند آموز از زندگی پیامبران و اولیاء الله ، آموزش روخوانی قرآن ، مسابقات مختلف فرهنگی می باشد. 


برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحهء اختصاصی الفجر مراجعه نمایید.