چهار شنبه 23 می 2018 (Hamburg)
فجــر 01:42
طلوع افتـاب 05:04
ظهــر 13:17
عصـــر 17:37
مغـرب 22:00
عشــاء 23:15
نیمه شب 23:51
صفحه اصـلی :: مجـله الفجــر

مجـله الفجـر

 
 
مجله الفجر  و  مجله سلام کیندر ( مخصوص کودکان و نوجوانان )
هر سه ماه به زبان آلمانی  توسط  مرکز اسلامی هامبورگ منتشر می گردد.

مجلهء الفجر که حدود 30 سال است توسط مرکز اسلامی هامبورگ انتشار می یابد ، شامل موضوعات مختلف از جمله : مقالات ادبی در رابطه با مباحث دیالوگ بین ادیان و اینتگراسیون ، مباحث اعتقادی ، فلسفی ، عرفانی و دیگر ابعاد جهان بینی اسلامی ، ترجمهء بخشهایی از تفسیر المیزان ، کتب تازه انتشار یافته مرکز اسلامی هامبورگ ، اخبار مسلمانان در اروپا و گزارشی از فعالیت های مرکز اسلامی هامبورگ می باشد .
 
 مجلهء سلام کیندر که مخصوص کودکان و نوجوانان
 می باشد نیز شامل موضوعات مختلفی از قبیل : داستانهایی پند آموز از زندگی پیامبران و اولیاء الله ، آموزش روخوانی قرآن ، مسابقات مختلف فرهنگی می باشد. 


برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحهء اختصاصی الفجر مراجعه نمایید.