يکشنبه 25 فوریه 2018 (Hamburg)
فجــر 05:23
طلوع افتـاب 07:17
ظهــر 12:33
عصـــر 15:12
مغـرب 18:15
عشــاء 19:16
نیمه شب 23:35
نقدها: 0

جشن ميلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)


 

http://izhamburg.vahedi.tebyanidc.ir/Files/141/Image/General/1392/10/20/5567bb0004a24e41a2b4304e0cda7fee.gif

از بام  و درِ کعبه به گردون  رسد آواز          کامشب درِ رحمت  به سماوات شده باز
بت های حرم در حرم افتاده به سجده             ارواح  رسل راست هزاران پرِ  پرواز
کعبه زده بر عرش خدا کوس تفاخر            مکه شده زیبا و دل افروز و سرافراز 

جا دارد اگر در شرف و مجد و جلالت          امشب به سماوات کند خاک زمین ناز
از ریگ روان گشته روان چشمه توحید        یا کوه و چمن باز چو من نغمه کند ساز

 

 
در ايام خجسته ميلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم جشنی در مرکـز اسـلامی هامبورگ برگزار می گردد .

زمان : شنبه 18 ژانویه 2014 از ساعت 18