دوشنبه 23 اکتبر 2017 (Hamburg)
فجــر 06:07
طلوع افتـاب 08:02
ظهــر 13:04
عصـــر 15:33
مغـرب 18:31
عشــاء 19:34
نیمه شب 00:05
نقدها: 0

شماره جدید فصلنامه علمی ـ فرهنگی « الفجر » با موضوع « اسلام و معنویت حقیقی » منتشر شد


علاقه مندان جهت تهیه این فصلنامه و یا آبونمان شدن، می توانند به کتابخانه مرکز اسلامی هامبورگ مراجعه و یا از طریق تماس با شماره تلفن 04022948624 و یا ایمیل info@al-fadschr.de اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است این فصلنامه ازسال 1983 ازسوی مرکز اسلامی هامبورگ، با هدف ارائه وجهه علمی ، عقلانی و معنوی اسلام به اقشارفرهیخته جامعه و خصوصا دانشجویان انتشار می یابد .

www.al-fadschr.de

/media/gross/image/al-fadschr/AF-Cover-146-Der-Weg-zu-wahrer-Spiritualitaet.jpg