شنبه 24 مارس 2018 (Hamburg)
فجــر 04:14
طلوع افتـاب 06:13
ظهــر 12:26
عصـــر 15:47
مغـرب 19:06
عشــاء 20:11
نیمه شب 23:25
نقدها: 0

آلبوم صوتی و تصویری سخنرانیهای آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ آلبوم صوتی           
 آلبوم تصویری