دوشنبه 23 اکتبر 2017 (Hamburg)
فجــر 06:07
طلوع افتـاب 08:02
ظهــر 13:04
عصـــر 15:33
مغـرب 18:31
عشــاء 19:34
نیمه شب 00:05
صفحه اصـلی :: اخبار :: آرشيو :: 2013.05.03 - گزارش تصویری مراسم عزاداری شب های تاسوعا و...
نقدها: 0

گزارش تصویری مراسم عزاداری شب های تاسوعا و عاشورای حسینی

 
/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9812.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9838.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9846.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9853.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9860.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9861.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9862.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9863.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9799.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9831.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9834.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9837.jpg
 

/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9874.jpg


مراسم عزاداری ظهر عاشورا

/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9915.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9917.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9929.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-0016.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-0010.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-0025.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-0035.jpg

مراسم عزاداری مسلمانان عرب زبان

/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9749.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9748.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9745.jpg  /media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9755.jpg

مراسم عزاداری مسلمانان اردو زبان

/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9875.jpg


/media/gross/image/album/album-2013/moharam-2013-2/IMG-9876.jpg