چهار شنبه 23 می 2018 (Hamburg)
فجــر 01:42
طلوع افتـاب 05:04
ظهــر 13:17
عصـــر 17:37
مغـرب 22:00
عشــاء 23:15
نیمه شب 23:51
صفحه اصـلی :: برنامه های مرکز
2019
2018
2017
ژون
می
آپریل
مارس
فوریه
ژانویه
دسامبر
نوامبر
اکتبر
سپتامبر
آگوست
جولا

برای اين ماه هنوزبرنامه وهمايشی درج نشده است.

 

 برای ملاحظه مراسم ویژه مرکز اسلامی هامبورگ در جدول فوق ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

  

مراسم وهمایشهای مرکز اسلامی هامبورگ در سال 1392 (2013- 2014) 

برنامه های هفتگی و کلاسهای آموزشی مرکز اسلامی هامبورگ